Skip to main content

RESORT NUVOLA VAKANTIEWONINGEN

Langestraat 98-100-102

9620 ZOTTEGEM (BELGIE)

 

Annulering door huurder

  1. Annuleringen dienen per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zenden wij  u  een annuleringsbevestiging per e-mail.
  2. Elke boeking kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, ongedaan maken.
  3. Bij annulering na 5 dagen zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Bij annulering tot de 56ste dag (8 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 35% van de huursom. (minimum van €500)

Bij annulering tussen de 56ste dag (8 weken) en de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom.

Bij annulering op de 14de dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

 

Annulatieverzekering

  1. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij uw eigen verzekeringsagent

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR VAKANTIEWONING .

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.

BOEKEN

U kunt telefonisch of via e-mail boeken.
Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging (of proforma invoice) per e-mail.
Binnen 7 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 50% van de huursom te gebeuren.(Min €500.) Het restant van de huursom + waarborg dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 8 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg te betalen.
Bij niet-tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.

ANNULEREN

Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.
Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten.

AANSPRAKELIJKHEID

Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning.
Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van eigenaar

De eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, vijver of tuinen.
De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en de eventuele huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing.

 

MAXIMUM AANTAL PERSONEN

 

In de huisbeschrijving op de website vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
Een kindje tot 2 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.
Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.

EINDE VERBLIJF – EINDSCHOONMAAK

Einde van het verblijf
Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes achter te laten.
Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 30 euro/uur.
Verlaten woning
Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten en alle lichten doven. Dit om te voorkomen dat er onnodig energieverbruik is. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van: 25€ x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft.

LINNENGOED
Bedlinnen is steeds inbegrepen in de verhuurprijs en is verplicht te gebruiken. Bad linnen kan in optie verkregen worden.

AANKOMST EN VERTREK

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
Alle aankomst_ en vertrekuren kunnen met de eigenaars besproken worden, evenals dagen van vertrek en aankomst.
Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de boekingsbevestiging.

WAARBORG

De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 2 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.(eventueel met foto aantonen binnen 2uur na aankomst)
De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.
Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

 

Resort Nuvola Vakantiewoningen.